KURILNO OLJE

ZAKAJ NAROČITI KURILNO OLJE PRI NAS?

Ker kurilno olje stane manj!

Ker zagotavljamo točnost dostavljenih količin, merjenih z redno umerjenimi elektronskimi števci!

Ker dostavimo ob dogovorjenem terminu!

Ker kurilno olje Kalan izpolnjuje vse zahteve določene standardom SIST 1011, ki zagotavlja:

Ker so ugotovljene lastnosti kurilnega olja skladne z zahtevami Uredbe o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv. Preizkusi kakovosti se redno izvajajo v pogodbenem laboratoriju.